Top
top

Refractiestoornissen

Refractiestoornissen

Van de vele visuele stoornissen komen refractieafwijkingen het vaakst voor. Ze zijn de belangrijkste redenen om een oftalmoloog te raadplegen. Een op twee personen krijgt ermee te maken.  Wie kan te maken krijgen met refractiestoornissen? Welke factoren veroorzaken slechtziendheid? Hoe kun je deze visuele afwijkingen voorkomen? Hoe kun je deze visuele defecten behandelen, corrigeren of genezen?

main

Wat is refractie?

Refractie is een fysisch fenomeen waarbij de richting van een golf verandert. In het geval van refractiestoornissen van het oog gaat het specifiek om licht dat wordt geheroriënteerd als het door het hoornvlies en ooglens gaat, de refractieoppervlakken van het oog.

Wat is een refractiestoornis?

Refractiestoornissen: een kwestie van precisie

Refractiestoornissen zijn oogaandoeningen die heel vaak voorkomen. Ze vertalen zich in onscherpe beelden, wazig zicht of een zwakke gezichtsscherpte. In sommige gevallen kan een refractiestoornis tot ernstige visuele defecten leiden.

Emmetroop oog en scherp zicht

Een oog dat geen last heeft van refractiestoornissen, noemen we emmetroop. Dit wil zoveel zeggen als 'optisch normaal'. Lichtgolven worden in dat geval door het hoornvlies en de ooglens gebroken en convergeren vervolgens op het netvlies om een scherp beeld te vormen.

Ametroop oog en wazig zicht

Een oog is ametroop wanneer het last heeft van een refractiestoornis. De lichtgolven die het netvlies bereiken, laten niet toe om een behoorlijk scherp beeld te vormen. De accommodatie verloopt met andere woorden niet correct. Je zicht is dus wazig.

Refractiestoornissen: oorzaken voor slechtziendheid

Een visueel probleem kan door een refractiestoornis worden veroorzaakt. Refractiestoornissen zijn geen ziekten. In de meeste gevallen zijn ze het gevolg van anatomische oogafwijkingen. In het geval van axiale afwijkingen hebben we het over een te lang oog of een te kort oog. Het gaat om de afstand tussen de voor- en achterkant van het oog die niet toelaat dat het netvlies zich voldoende kan accommoderen.

De vorm van het hoornvlies of van de ooglens kunnen ook tot een refractiestoornis leiden.  We hebben het dan over afwijkingen van de refractie-index.

Wat zijn de belangrijkste refractiestoornissen?

We maken een onderscheid tussen vier grote refractiestoornissen. Er is wel discussie of presbyopie een refractiestoornis is.

Presbyopie of ouderdomsverziendheid

Deze visuele stoornis is een gevolg van de natuurlijke veroudering van de ooglens die geleidelijk haar accommodatievermogen verliest. Dit leidt tot slecht zicht dichtbij.

Meer informatie: presbyopie

Hypermetropie of verziendheid, wazig zicht dichtbij

Personen met hypermetropie hebben moeite om objecten dichtbij te zien. Hun nabije omgeving is wazig en de verre scherp.

  • In de meeste gevallen gaat het om axiale hypermetropie. Door een te kort oog is de afstand tussen het hoornvlies en de achterkant van het oog te klein om het licht van nabije objecten te concentreren.
  • Sterke verziendheid is het gevolg van een te vlak hoornvlies of een te vlakke ooglens, waardoor ze te zwak zijn om het licht correct te breken.

Meer informatie : Hypermetropie of verziendheid

Myopie of bijziendheid, wazig ver zicht

Bij alle vormen van myopie dringt het licht dat het mogelijk maakt om verre objecten te zien, niet door tot het netvlies, waardoor beelden onscherp zijn. 

  • Myopie kan axiaal zijn. In dat geval wordt ze veroorzaakt door een te lang oog. De axiale afstand tussen het netvlies en het hoornvlies is te lang.
  • Je kunt ook lijden aan indexmyopie. Die is een gevolg van een abnormale kromming van het hoornvlies of van de ooglens waardoor die te sterk zijn.

Meer informatie : Bijziendheid

Astigmatisme, een vertekend beeld

Astigmatisme is een visuele stoornis veroorzaakt door een misvorming van het hoornvlies of van de ooglens. De refractieoppervlakken zijn niet rond, maar ovaal, zoals een rugbybal. Hierdoor ontstaan twee convergentiepunten, waardoor het netvlies zich niet goed kan accommoderen. Astigmaten zien wazig, ongeacht de afstand van de waargenomen objecten. Ze kunnen ook geen onderscheid maken tussen gelijkvormige symbolen, zoals een 0 of een 8 of een M en een N.

Meer informatie: astigmatisme

Wie kan refractieafwijkingen hebben?

Hoeveel personen hebben last van refractieproblemen? De Wereldgezondheidsorganisatie schat dat ongeveer 150 miljoen mensen wereldwijd last hebben van refractiestoornissen. Hierbij kunnen we de personen optellen die lijden aan presbyopie. Daarom wordt geschat dat één op de twee mensen lijdt aan slecht zicht als gevolg van een refractiestoornis.

weetje

Kun je refractiestoornissen voorkomen?

Je kunt refractiestoornissen niet voorkomen. In de meeste gevallen zijn ze aangeboren. Ze kunnen wel met een eenvoudig oogonderzoek worden vastgesteld en zijn gemakkelijk te behandelen.

Heb ik een refractiestoornis?

Een eenvoudig oogonderzoek bij een opticien laat toe om je gezichtsscherpte te controleren en om na te gaan of je aan een visueel defect lijdt. Een oogarts kan vaststellen om welke visuele stoornis het precies gaat en de juiste correctiemiddelen voorschrijven.

Hoe corrigeer je een refractiestoornis?

Een refractiestoornis is een vaak voorkomend visueel defect, waarmee professionals in visuele gezondheid goed vertrouwd zijn.

Bril, contactlenzen en refractieve chirurgie

Er bestaan heel wat correctiemogelijkheden! Leeftijd, leefomstandigheden, sportactiviteiten, wensen op het vlak van comfort of esthetiek bepalen de keuze voor de juiste visuele correctie.

  1. Bril: is de meest wijdverspreide manier van zichtcorrectie. Mode en technische ontwikkelingen bepalen het aanbod.
  2. Contactlenzen: kunnen uiteenlopende visuele stoornissen corrigeren of zelfs genezen. Ze zijn comfortabeler en bieden mensen met een visuele stoornis hoop.

Refractieve chirurgie:

oogheelkundige ingrepen zijn bedoeld om refractiestoornissen definitief te verhelpen. Na een ingreep heb je geen optische correctie (bril of contactlenzen) meer nodig. Heel wat laserchirurgische technieken zorgen voor een spectaculaire genezing of verbetering van de gezichtsscherpte. Personen met myopie of presbyopie genieten al meerdere jaren van deze chirurgische behandelingen die voortdurend verbeteren.

Hoewel ze onvermijdbaar zijn, zijn refractiestoornissen niet langer definitief. Dankzij de vooruitgang op het gebied van optische correctie en chirurgie ben je niet meer levenslang veroordeeld tot slechtziendheid. Hoe sneller echter de diagnose wordt gesteld, des te eenvoudiger is het om correctiemiddelen in te zetten. Het gevaar voor complicaties zoals amblyopie is ook lager.

Zoek een opticien bij u in de buurt

De Opticiens uit overtuiging zijn toegewijde opticiens, echte onafhankelijke professionals die zich hebben verenigd en die een compromisloze beroepsethiek, gemeenschappelijke waarden en geavanceerde visuele gezondheidsexpertise verdedigen, in het ware belang van hun klanten, ongeacht de mode, economische of externe druk.
Zoek in de lijst met opticiens de dichtstbijzijnde opticien.

Zie de gids met opticiens