Top
top

donjon_syndromededeficiencenumérique_chapeau_HD

Digital Eye Strain

De gevolgen van intensief gebruik van digitale beeldschermen en de blootstelling aan blauw licht leiden bij gebruikers tot tal van symptomen van visuele vermoeidheid en zelfs tot musculoskeletale aandoeningen. Deze nieuwe pathologie wordt Digital Eye Strain (DES) genoemd. In dit dossier gaan we in op de oorzaken en symptomen van deze nieuwe pathologie en stellen we oplossingen voor.

main

Digital Eye Strain: Wat is DES?

Digital Eye Strain werd voor het eerst in 2007 vermeld. Het komt voort uit visuele vermoeidheid van ogen die overbelast zijn door het dagelijkse intensieve beeldschermgebruik, meer bepaald door blauw licht en door de grote accommodatie-inspanningen die moeten worden geleverd. Digitale ontwikkelingen en ons steeds toenemend beeldschermgebruik (led-schermen, smartphones, tablets, spelconsoles, computers) hebben verstrekkende gevolgen voor onze visuele gezondheid en onze houding.

Wanneer dook Digital Eye Strain voor het eerst op?

Digital Eye Strain of digitale oogvermoeidheid bestaat al sinds het verschijnen van de eerste computerschermen. Het is echter pas in 2007 na de enorme boom in het gebruik van smartphones en apps dat we een toename zien van visuele vermoeidheidssymptomen en dat deze pathologie een naam krijgt: onze telefoon is immers niet langer gewoon een telefoon, maar een personal assistant. We versturen er mails mee, bedienen thuis de domotica (rolluiken openen, alarm uitschakelen enz.), bekijken films, spelen interactieve spelletjes enz.

Digital Eye Strain: Wie krijgt ermee te maken?

Bijna iedereen! 84 % van de Fransen zijn ervan overtuigd dat digitale schermen hun gezichtsvermogen aantasten en de oorzaak zijn van heel wat kwalen. Dit is het verontrustende resultaat van de barometer die opticiens met het label 'Experts in visuele gezondheid' in het laatste kwartaal van 2019 voorstelden. Die ging in op de bezorgdheid van Fransen over de gevolgen van het steeds grotere beeldschermgebruik op het gezichtsvermogen. Uit een andere barometer uit 2019 (van de Association pour l'amélioration de la vue) bleek dat 5,3 miljoen jongeren tussen 16 en 24 jaar regelmatig last heeft van oogvermoeidheid.

Lezen: Bescherm uw kinderen tegen Digital Eye Strain

Ongeacht de leeftijd nemen het fenomeen van oogvermoeidheid en de visuele problemen dus toe naarmate men meer tijd voor schermen doorbrengt. Het fenomeen is intussen zo alomtegenwoordig dat 70 % van de bevraagde personen klachten heeft over droge ogen, een van de vaakst voorkomende symptomen.

Gezichtsproblemen door beeldschermgebruik: een algemene bekommernis

Volgens dezelfde enquête maakt 97 % van de Fransen zich zorgen over hun visuele gezondheid. Meer dan de helft bevestigt bovendien oogklachten te hebben, die zelfs bij het dragen van een bril aanhouden! Geen wonder dat ze zeggen dat ze bereid zijn om tot 44 euro uit te geven om dit beeldscherm gerelateerde probleem aan te pakken.

Ik zie prima. Kan ik toch last hebben van Digital Eye Strain?

Ja zeker, als u te veel tijd voor een beeldscherm doorbrengt, vormt dit zelfs voor personen die prima zien, een risicofactor. Iedereen kan te maken krijgen met Digital Eye Strain.

weetje

Wat werkt Digital Eye Strain in de hand?

Frequent beeldschermgebruik belast het gezichtsvermogen enorm, wat tot tal van problemen kan leiden: slecht contrast, te klein lettertype, scherm dat te dicht staat of slecht opgesteld is, weerkaatsingen, onvoldoende licht enz. Urenlang werken op beeldschermen in plaats van met een uitgeprint document bijvoorbeeld, is enorm belastend voor ons visueel systeem.

Tijd besteed aan beeldschermwerken

De tijd die we doorbrengen met het focussen op of bekijken van onze schermen, neemt jaar na jaar en met de leeftijd toe. In 2019 brachten kinderen tussen 2 en 5 jaar gemiddeld 2 uur per dag voor een scherm door. We zijn van sporadisch naar verslavend gebruik geëvolueerd.

Hoeveel tijd brengen Fransen voor schermen door?

Volgens een in 2019 uitgevoerde enquête, verklaarde 8 % van de ondervraagde personen dat ze:

 • minstens 1 uur per dag voor schermen doorbrachten (tablets, computers of smartphones).
 • 55 % keek 2 tot 4 uur per dag naar schermen.
 • 21 % besteedde er 5 tot 16 uur per dag aan.
 • 16 % bracht meer dan 8 uur voor een scherm door.

Volgens Médiamétrie keken Fransen in 2018 gemiddeld 3.36 uur per dag naar een televisiescherm en 3.46 uur per dag als alle schermen (telefoons, tablet en computers) werden meegeteld.

Waarom hebben schermen zoveel invloed op onze ogen?

Kijken naar een scherm of kijken naar een blad is helemaal niet hetzelfde! Als u naar een blad kijkt, dringt enkel de door het blad weerkaatste hoeveelheid licht in uw oog door. Als u naar een computerscherm of naar het scherm van uw smartphone kijkt, is die hoeveelheid licht veel groter omdat die schermen over een interne lichtbron beschikken. Als u het scherm tweemaal dichter bij uw ogen brengt, is de hoeveelheid licht die in uw oog doordringt niet tweemaal, maar viermaal zo hoog (de gevoeligheid neemt toe met het kwadraat van de afstand)!

Oogvermoeidheid en het licht van smartphones

Het overmatig krachtige licht van smartphones laat een goed contrast en dus een beter zicht van kleine elementen toe (symbolen, emoticons enz.), maar verplicht de gebruiker wel om het scherm dichter bij zijn ogen te houden. Niet alle schermen zijn uitgerust met blauwlichtfilters.

Wist je dat ?

De schermen van de meeste smartphones en in mindere mate ook van tablets, zijn doorgaans klein: om dingen op een kleine oppervlakte goed te kunnen ontcijferen en dus beter te kunnen zien, heb ik meer contrast nodig. Omdat contrast en gezichtsvermogen aan elkaar gelinkt zijn, heb ik de neiging om het scherm helderder te maken (de achtergrondverlichting past zich soms automatisch aan) en om het scherm dichter bij mijn ogen te brengen in plaats van een groter lettertype te selecteren. De hoeveelheid licht die zo naar mijn ogen wordt uitgestuurd, neemt enorm toe!

Lezen: De impact van schermen op onze ogen

Hoe kunt u Digital Eye Strain herkennen?

Ik werk de hele dag op mijn computer. Wat zijn de gevolgen voor mijn ogen? Hoe weet ik of ik Digital Eye Strain heb? Hoe weet ik of ik ver- of bijziend ben door mijn smartphone? Door mijn tablet?

Droge en jeukende ogen zijn de belangrijkste symptomen die met oogvermoeidheid worden geassocieerd. Daar komen nog ander symptomen bovenop komen, zoals hoofdpijn, concentratiestoornissen en in erge gevallen dubbel zicht.

Symptomen van Digital Eye Strain

Ik heb droge of vermoeide ogen. Heb ik Digital Eye Strain? Is er een verband tussen beide symptomen?

GEWOON VERMOEIDE OGEN OF DIGITAL EYE STRAIN?

Heel wat symptomen kunnen wijzen op Digital Eye Strain, zoals de volgende die kenmerkend zijn voor ernstige oogvermoeidheid:

 1. visueel ongemak
 2. zware oogleden
 3. droge en rode ogen
 4. dubbel zicht
 5. ongewenste traanafscheiding
 6. slaap- en concentratiestoornissen

Alles over symptomen van Digital Eye Strain

Waarom leidt beeldschermwerk tot droge ogen?

Normaal knipperen we 12 tot 20 keer per minuut met onze ogen. Bij mensen die vaker beeldschermwerk verrichten, stellen we echter vast dat de knipperfrequentie daalt. Door te knipperen blijven onze ogen echter vochtig: telkens we knipperen, vormt er zich een dun laagje traanvocht voor het vorige verdwijnt, zodat het oog altijd goed gehydrateerd blijft. Te veel beeldschermwerk leidt dus tot minder knipperen en drogere ogen, die vervolgens gaan jeuken, rood worden en soms geïrriteerd aanvoelen.

Aarzel bij de minste twijfel niet om de dichtstbijzijnde OZC of Expert in visuele gezondheid te raadplegen. Zij zijn opgeleid om deze aandoening te behandelen. Stéphanie Dangre, de voorzitster van de Groupe All zegt hierover het volgende: "Een van de eerste bekommernissen van de consument is dat er wordt geluisterd en dat hij of zij advies krijgt. Ze maken graag de nodige tijd vrij om u te ontvangen." Ze kunnen de nodige oogonderzoeken en -tests uitvoeren en vervolgens het juiste visuele materiaal aanraden. Ze kunnen mensen met DES ook advies geven over visuele trainingen.

Digital Eye Strain: Welke impact heeft het op de gezondheid?

Het overmatig gebruik van schermen in allerlei vormen en het daaruit resulterende Digital Eye Strain heeft meerdere gevolgen voor onze organen en onze gezondheid:

 • Gevolgen van Digital Eye Strain voor ons gezichtsvermogen en onze concentratie

Om van heel dichtbij te kijken moeten we een nieuw visueel systeem creëren, dat het wankele evenwicht tussen accommodatie en convergentie verstoort.

 • Gevolgen van Digital Eye Strain voor ons skelet

Er zijn heel wat correlaties tussen Digital Eye Strain en musculoskeletale aandoeningen: RSI, elleboog/lage rugpijn, problemen met de rug en de wervelkolom enz. Elk jaar worden 45.000 personen behandeld voor musculoskeletale aandoeningen (RSI) als gevolg van intensief beeldschermgebruik.

Oplossingen om Digital Eye Strain aan te pakken

Ik gebruik veel schermen. Wat kan ik doen om me te beschermen? U kunt oogvermoeidheid als gevolg van beeldschermgebruik volledig genezen of voorkomen en u tegen Digital Eye Strain beschermen door enkele praktische tips te volgen.

Praktische tips om uw ogen bij beeldschermwerk te beschermen

Om u bij beeldschermwerk te beschermen, moet u met twee aspecten rekening houden:

 • Gezichtsvermogen: Een eerste tip is om de afstand tussen u en het scherm te vergroten, regelmatig een pauze te nemen, filters te gebruiken enz.
 • Houding: De andere tips hebben betrekking op een goede houding. Door de digitalisering staan schermen van bijvoorbeeld smartphones en tablets op een andere plaats en nemen we een andere houding aan wanneer we ze gebruiken.

Meer informatie over Oplossingen om Digital Eye Strain te bestrijden

Zoek een opticien bij u in de buurt

De Opticiens uit overtuiging zijn toegewijde opticiens, echte onafhankelijke professionals die zich hebben verenigd en die een compromisloze beroepsethiek, gemeenschappelijke waarden en geavanceerde visuele gezondheidsexpertise verdedigen, in het ware belang van hun klanten, ongeacht de mode, economische of externe druk.
Zoek in de lijst met opticiens de dichtstbijzijnde opticien.

Zie de gids met opticiens