Top
top

Oogzorgprofessionals

Oogzorgprofessionals

Om de kwaliteit en toegankelijkheid van oogzorg in België te verbeteren, werd in 2019 een nieuw paramedisch beroep geïntroduceerd: dat van orthoptist-optometrist. Oogtesten zijn nu wettelijk geregeld en kunnen onderhevig zijn aan controles. Deze wetgeving laat toe om de rechten van patiënten zo goed mogelijk te respecteren.

Orthoptisten-optometristen mogen bepaalde medische handelingen zelfstandig uitvoeren. Andere behandelingen doen ze in opdracht van oogartsen. Orthoptisten-optometristen zijn dan ook een geweldige ondersteuning voor oogartsen. Zij hebben meer tijd voor taken die zij alleen kunnen uitvoeren en benutten zo maximaal hun unieke competenties.

Voor dit nieuwe beroep werd erkend, voerden de meeste opticiens oogonderzoeken uit en pasten ze contactlenzen aan. Die twee taken behoren nu tot het werkterrein van de orthoptisten-optometristen. Opticiens mogen deze handelingen echter vandaag blijven uitvoeren als ze kunnen aantonen dat ze over de juiste vaardigheden beschikken. Zij hebben tot 22 april 2023 de tijd om een verzoek tot derogatie in te dienen op basis van verworven rechten bij een oogarts of een erkende onderwijsinstelling.

Elke specialist heeft zijn eigen specifieke kenmerken. Hoe maak ik een keuze tussen de verschillende oogspecialisten? Wie moet ik in welk geval raadplegen? Wat zijn hun taken? Wij helpen u om een duidelijker onderscheid tussen de verschillende ooggezondheidsprofessionals te maken.

main

Oftalmoloog, orthoptist-optometrist, opticien: wie zijn de ooggezondheidsspecialisten?

De ooggezondheidsspecialisten zijn specialisten die opgeleid zijn om oogaandoeningen vast te stellen, te behandelen en te corrigeren. Hierna een overzicht van de verschillende specialiteiten van de oogzorgprofessionals.

De oftalmoloog: de oogarts

Een oftalmoloog is er als oogarts voor iedereen: baby's, kinderen, volwassenen en ouderen. Hij of zij volgt uw hele leven lang uw ooggezondheid. Deze gespecialiseerde arts is de enige die bevoegd is om een medische diagnose te stellen om een pathologie of een visuele stoornis op te sporen.

De 2 taken van de oftalmoloog

Zijn/haar taak bestaat erin om:

 • Oogaandoeningen op te sporen en te behandelen: infecties van het oog, de oogleden en traanbuizen (systeem dat tranen produceert en afvoert).
 • Visuele stoornissen op te sporen en te behandelen: bijziendheid, verziendheid, astigmatisme, presbyopie. Zodra de diagnose is gesteld, schrijft hij/zij de juiste correctie voor uw visiedefect voor. Bij een correctie is de oogarts de enige die u een voorschrift mag geven om een wettelijke terugbetaling van uw corrigerende bril te krijgen.

De oftalmoloog-chirurg

Een oftalmoloog is een gespecialiseerde chirurg die ingrijpt wanneer oogchirurgie noodzakelijk of aanbevolen is. Bepaalde oogziekten (cataract, glaucoom enz.) vereisen immers een chirurgische behandeling, bepaalde gevallen van strabisme kunnen door een operatie van de oogspieren verbeteren en bepaalde visuele defecten (bijziendheid, astigmatisme, hypermetropie, presbyopie) kunnen met refractieve chirurgie worden behandeld. De oftalmoloog-chirurg is vertrouwd met lasertechnieken om chirurgische oplossingen aan uw casus aan te passen.

Wanneer moet u een oftalmoloog raadplegen?

Hoe vaak moet ik een oogarts raadplegen? Dat hangt af van uw leeftijd. Als u jonger bent dan 45 is het raadzaam om uw oogarts om de 3 jaar te raadplegen, of om de 5 jaar als uw gezichtsscherpte op school of op het werk wordt gecontroleerd. Vanaf 45 jaar is een raadpleging om de 2 tot 3 jaar aanbevolen. Na 65 jaar moet u minimum om de 2 jaar uw oftalmoloog raadplegen.

De orthoptist-optometrist, een nieuwe paramedische functie

Een orthoptist-optometrist voert volgens voorschrift bij personen jonger dan 16 jaar onderzoeken uit, zoals observatie van de morfologie van het gezicht, de houding van het hoofd en de positie van de ogen, onderzoek van de oogbewegingen of bepaling van de gezichtsscherpte. Hij/zij legt vervolgens de resultaten van deze onderzoeken aan de voorschrijvende arts voor, die verantwoordelijk is voor het stellen van een diagnose en het bepalen van de daaropvolgende behandeling.

Een orthoptist-optometrist mag zelf bepaalde behandelingen verrichten. Hij/zij is met name verantwoordelijk voor oogrevalidatiesessies bij strabisme, slechtziendheid of visuele vermoeidheid.

Hij/zij werkt samen met artsen, waaronder oogartsen, en met andere gezondheidswerkers, zoals revalidatiespecialisten (ergotherapeuten, logopedisten, psychologen, gespecialiseerde opvoeders enz.).

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) erkent optometrie als een onafhankelijke gezondheidsdiscipline die zich toelegt op refractieve aandoeningen. Hierdoor mogen orthoptisten-optometristen een volledig visueel onderzoek uitvoeren, zoals een oogarts zou doen. Ze beoordelen nauwkeurig de behoeften van brildragers en houden rekening met hun levensstijl (werkomstandigheden, vrije tijd enz.) om visuele aandoeningen op te sporen.

De 2 taken van een orthoptist-optometrist

Een orthoptist-optometrist mag bepaalde handelingen zelfstandig uitvoeren en andere volgens voorschrift:

 • Orthoptiek: revalidatie en aanpassing van uw visuele functie. Een soort ooggymnastiek die hun bewegingen en sensorialiteit traint (integratie van beelden die naar de hersenen worden gestuurd).

 • Optometrie: als specialist in refractieve aandoeningen werkt de orthoptist-optometrist aan het herstel van het visuele systeem. Hij/zij mag zelfstandig medische handelingen stellen, zoals het bepalen van de gezichtsscherpte of het evalueren van de refractie.

Orthoptiek-optometrie, een nieuw beroep

Het koninklijk besluit van 27 februari 2019 creëerde en erkende een nieuw paramedisch beroep: dat van orthoptist-optometrist. Voorheen waren dit twee disciplines die los van elkaar stonden.

Sindsdien mogen alleen orthoptisten-optometristen en opticiens met een derogatie op basis van verworven rechten medische handelingen stellen. De betrokken opticiens mogen zelfstandig praktijktests, oogcontroles en refractieonderzoeken blijven uitvoeren om de visuele correctie zo nauwkeurig mogelijk aan te passen.

De 2 taken van de orthoptist-optometrist en de opticien met een derogatie op basis van verworven rechten

De taken van de orthoptist-optometrist en de opticien met derogatie op basis van verworven rechten zijn:

 • Het gezichtsvermogen in stand houden, verbeteren en beschermen door primaire of aanvullende optische uitrusting te leveren in de vorm van een bril of lenzen.
 • De gezichtsscherpte en de visuele vaardigheden meten, beoordelen en analyseren op basis van de ziektegeschiedenis, refractie-onderzoeken en praktijktests.

Een opticien die niet in aanmerking komt voor een derogatie op basis van verworven rechten

Een opticien wiens beroep niet langer gereglementeerd is en als een handelaar wordt beschouwd, helpt zijn of haar klanten bij het kiezen van lenzen en monturen op basis van hun behoeften en de specifieke bijzonderheden van hun visusstoornis of oogaandoening. Hij of zij mag geen medische of paramedische handelingen stellen.

Kan ik zonder een voorschrift van een oogarts een bril krijgen?

Ja, u kunt zonder voorschrift een corrigerende bril krijgen. Dat voorschrift is niet verplicht om een bril of contactlenzen op sterkte te kopen. Er is echter één uitzondering: voor kinderen jonger dan 16 jaar is een voorschrift verplicht. Bovendien is het een must om in aanmerking te komen voor terugbetaling van een bril of contactlenzen.

➢ Let op de geldigheid van uw voorschrift! Het voorschrift mag niet ouder zijn dan 6 maanden om in aanmerking te komen voor terugbetaling door het RIZIV. Sinds 1 november 2019 valt de rechtsgeldigheid samen met de toegestane terugbetalingstermijn. Zolang de gezondheidscrisis aanhoudt, wordt deze termijn uitzonderlijk tot 1 jaar verlengd.

Wie komt in aanmerking voor wettelijke terugbetalingen van het RIZIV?

Het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) legt de wettelijke terugbetalingen vast voor de aankoop van een corrigerende bril. De terugbetalingsvoorwaarden hangen af van uw leeftijd, de dioptrie (optische meeteenheid om de correctiewaarde van een lens te bepalen) en de soort (contact)lenzen die u kiest. Let wel: een niet corrigerende zonnebril wordt niet terugbetaald.

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen drie mogelijke gevallen.

 • Kinderen jonger dan 18 jaar: De eerste lenzen en het eerste montuur worden ongeacht de dioptrie terugbetaald.
 • Volwassenen tussen 18 en 65 jaar: Het RIZIV komt tussenbeide bij dioptrieën van minimaal 8,25 of -8,25.
 • 65-plussers: U kunt rekenen op een terugbetaling vanaf een dioptrie vanaf 4,25 of -4,25.

In al deze gevallen moet u het voorschrift van uw oogarts en het getuigschrift van aflevering van uw orthoptist-optometrist of van uw erkende opticien aan uw ziekenfonds bezorgen.

Hoelang moet u wachten tot u in aanmerking komt voor een hernieuwde terugbetaling?

Hernieuwde terugbetaling kan in twee gevallen:

 • De oude lenzen zijn meer dan 5 jaar oud (of meer dan 2 jaar voor kinderen jonger dan 18 jaar).
 • De nieuwe lenzen verschillen minimum 0,5 dioptrie met de oude.

Orthoptisten-optometristen en opticiens met derogatie op basis van verworven rechten bij u aan huis: service aan huis om u het leven makkelijk te maken.

Een orthoptist-optometrist of een erkende opticien aan huis is een mobiele dienstverlening die steeds vaker wordt aangeboden aan personen die zich niet kunnen verplaatsen (beperkte mobiliteit, ouderen, woonzorgcentra, ziekenhuizen enz.). Hij of zij biedt dezelfde diensten als in de winkel, maar dan op een meer persoonlijke manier. Hij of zij moet immers inspelen op de behoeften van de persoon bij de montuurkeuze bijvoorbeeld.

Experts in visuele gezondheid

Bij de Opticiens uit Overtuiging is er een categorie die zich onderscheidt in de verdediging van uw ooggezondheid: het zijn de orthoptisten-optometristen en opticiens met derogatie op basis van verworven rechten met het label 'Expert in visuele gezondheid'. Kiezen voor een vakman met het label 'Expert in visuele gezondheid' biedt u de garantie dat u een beroep doet op een orthoptist-optometrist of een opticien met derogatie die is opgeleid in de nieuwste technologische ontwikkelingen. Deze Experts in visuele gezondheid putten uit hun verregaande knowhow om een grondige analyse te maken van uw onmiddellijke en toekomstige behoeften en van uw levensstijl om u een kwaliteitsvolle dienstverlening op maat aan te bieden, helemaal in het teken van uw visuele gezondheid.

De Experts in visuele gezondheid, hun overtuigingen en hun sterke punten kunt u terugvinden op deze specifieke website: expertsantevisuelle.com.

Experts in visuele gezondheid

Vind eenvoudig een opticien bij u in de buurt

De Opticiens uit Overtuiging zijn toegewijde opticiens, echt onafhankelijke professionals die zich hebben verenigd. Zij verdedigen een beroepsethiek zonder compromissen, gemeenschappelijke waarden en expertise op het vlak van visuele gezondheid, volledig in het belang van hun klanten, los van modetrends en economische of externe druk.

Met de Opticiengids vindt u snel de dichtstbijzijnde opticien.

Geëngageerde Opticiens zero Concession

Zoek een opticien bij u in de buurt

De Opticiens uit overtuiging zijn toegewijde opticiens, echte onafhankelijke professionals die zich hebben verenigd en die een compromisloze beroepsethiek, gemeenschappelijke waarden en geavanceerde visuele gezondheidsexpertise verdedigen, in het ware belang van hun klanten, ongeacht de mode, economische of externe druk.
Zoek in de lijst met opticiens de dichtstbijzijnde opticien.

Zie de gids met opticiens