Top
top

Oogaandoeningen

Oogaandoeningen


Naast de 4 belangrijkste visuele stoornissen - myopie, presbyopie, hypermetropie en astigmatisme - zijn er nog heel wat minder courante oogaandoeningen. Sommigen zijn onschuldig, maar anderen tasten het gezichtsvermogen geleidelijk aan als ze niet behandeld worden. In dit artikel vindt u een kort overzicht van meest courante oogaandoeningen

main

Wat is een oogaandoening?

Zijn visuele stoornissen, visiedefecten en oogaandoeningen hetzelfde?

Een visuele stoornis is het gevolg van een geometrische onvolkomenheid in de anatomie van het oog. Die kan zich vanaf de geboorte manifesteren of naarmate het oog ouder wordt. Myopie en presbyopie zijn hiervan voorbeelden. Een visuele stoornis leidt tot een visiedefect, zoals problemen met ver of dichtbij zien.

Een visiedefect kan echter ook een vlek in het gezichtsveld of scotoom zijn, een probleem met het zien van kleuren enz. Een visiedefect kan door een oogaandoening worden veroorzaakt. In tegenstelling tot een anatomisch defect heeft oogziekte een pathogene oorzaak.

weetje

Hoeveel personen hebben last van oogaandoeningen?

Bij hoeveel Fransen moet een visuele stoornis worden gecorrigeerd? Hoe groot is de Franse markt? In Frankrijk hebben ongeveer 2 miljoen mensen last van visuele stoornissen of oogaandoeningen. Naar schatting wordt in Frankrijk om de 15 uur een nieuw geval van blindheid gemeld. Enkelen van die 'nieuwe blinden' hadden hun zicht volledig of deels kunnen behouden als ze eerder waren behandeld.

De vaakst voorkomende oogaandoeningen

Conjunctivitis (oogbindvliesontsteking)

Een van de bekendste en vaakst voorkomende oogaandoeningen is conjunctivitis. Afhankelijk van de oorzaken kan die verschillende vormen aannemen. De behandeling hangt af van het soort conjunctivitis. Ze mag in geen geval worden verwaarloosd om complicaties of besmetting te vermijden.

Hordeolum (gerstekorrel)

Hordeolum komt vaak voor aan de oogrand en ziet eruit als een puistje. In de meeste gevallen verdwijnt die vanzelf. Terwijl het puistje zijn cyclus doormaakt, kun je hygiënische voorzorgsmaatregelen en remedies van grootmoeder toepassen om het ongemak te verlichten en om te vermijden dat uw ander oog of de ogen van je gezinsleden niet besmet geraken.

Blefaritis (ooglidontsteking) 

Blefaritis is een ontsteking van het ooglid die leidt tot vervelling en jeuk. Ze kan verschillende oorzaken hebben. Raadpleeg je oftalmoloog. Zo ben je zeker dat je je omgeving niet besmet en krijg je de juiste behandeling zodat je ontsteking snel is opgelost.

Diplopie (dubbel zien)

Wat is diplopie? Diplopie betekent dat je dubbel ziet, dat je twee beelden ziet in plaats van één. Deze aandoening heeft te maken met de spieren die je oog controleren of met de zenuwen die de spieren stimuleren. Diplopie is veeleer een symptoom dan een pathologie. Ze kan een gevolg zijn van gewoonweg vermoeidheid, maar kan ook op een veel ernstiger probleem wijzen, zoals neurologische schade.

Strabisme (scheelzien)

Strabisme is een abnormale afwijking aan één oog; als het oog afwijkt naar binnen in de richting van je neus, hebben we het over convergent strabisme. Als het oog naar buiten draait, spreken we over divergent strabisme. Verticaal strabismus, de afwijking naar boven of beneden van één oog, is veel zeldzamer. Ongeacht of het gaat om een tijdelijke of permanente vorm, moet strabisme medisch worden behandeld door een specialist in visuele gezondheid.

Cataract (staar)

Cataract is bij het grote publiek vrij bekend en kan snel worden verholpen. Het gaat om een vertroebeling van de ooglens. De kleine ovalen lens achter je pupil wordt dus troebel en verliest aan transparantie. Lichtstralen bereiken het netvlies veel minder goed, wat je zicht verstoort. Cataract ontwikkelt zich met de leeftijd en kan helemaal worden verholpen met een kleine chirurgische ingreep.

Zeldzamere oogaandoeningen

Ons oog is een rijk en ongelooflijk boeiend systeem. Complex betekent echter ook kwetsbaar. Als je onvoldoende zorg draagt voor het meest fascinerende menselijke orgaan, krijg je soms te maken met zeldzamere oogaandoeningen dan degene die we hiervoor hebben beschreven.

LMD (leeftijdsgebonden maculadegeneratie)

LMD staat voor leeftijdsgebonden maculadegeneratie. Het gaat om schade aan de macula, de zone midden in het netvlies. Het is een van de belangrijkste oorzaken van slechtziendheid bij ouderen. Zowat 10 % van de personen tussen 65 en 75 jaar heeft ermee te maken. Bij personen ouder dan 75 jaar loopt dat percentage op tot meer dan 30 %. De oorzaak van LMD kan verschillen, maar factoren zoals roken en leeftijd lijken de pathologie in de hand te werken; We maken een onderscheid tussen twee vormen van LMD: 

- droge LMD (geografische atrofie)

- natte LMD (exsudatieve maculadegeneratie)

Glaucoom (groene staar)

Glaucoom is in Frankrijk de belangrijkste oorzaak voor blindheid. Het is een gevolg van een verhoging van de druk in de oogbol, waardoor de oogzenuw schade oploopt. Het perifere zicht wordt als eerste aangetast en zonder behandeling wordt het volledige zicht aangetast, met blindheid tot gevolg. Heel vaak wordt glaucoom ontdekt als de druk in het oog te sterk oploopt. Er zijn twee bekende vormen van glaucoom:

- open kamerhoekglaucoom 0078

- afgesloten kamerhoekglaucoom

Amblyopie (lui oog)

Amblyopie ontstaat wanneer het gezichtsvermogen zich in een oog niet heeft ontwikkeld. Omdat het andere oog wel een normale ontwikkeling heeft doorgemaakt, communiceren de hersenen meer met dit oog, waardoor het andere oog 'achterstand' oploopt. Het is belangrijk dat deze aandoening voor de leeftijd van 6 jaar wordt vastgesteld en behandeld.

Uveïtis (ontsteking aan de binnenzijde van het oog)

Uveïtis is een ontsteking van de uvea (iris en vaatvlies) die verschillende oorzaken kan hebben. Omdat deze pijnlijke, maar niet besmettelijke aandoening kan verergeren en zo gevolgen kan hebben voor het gezichtsvermogen, is het raadzaam om van bij de eerste symptomen een oftalmoloog te raadplegen.

Andere oogaandoeningen: bijzondere gevallen

Sommige andere oogaandoeningen - zeldzamer, specialer, gevaarlijker of net niet, die voorkomen in combinatie met een andere ziekte - zijn echte bijzondere gevallen.

Kleurenblindheid

Iedereen kent kleurenblindheid omdat er zoveel over wordt gepraat. Uiteindelijk krijgen echter maar weinig mensen en dan vooral mannen met de aandoening te maken. Het is een visuele afwijking die de waarneming van kleur beïnvloedt. We hebben het hier over een afwijking, want kleurenblindheid is geen ziekte, maar een erfelijke visuele stoornis. Er zijn verschillende vormen van kleurenblindheid, zoals monochromaat of trichromaat.

Diabetische retinopathie

Dit is een aantasting van de ogen en meer bepaald van het netvlies bij diabetici. Het is een ernstige complicatie die het vaakst voorkomt bij type 2-diabetes. Naarmate de tijd verstrijkt, worden delen van het netvlies niet langer doorbloed tot de macula wordt bereiken. Hierdoor ontstaat een macula-oedeem, waardoor de gezichtsscherpte drastisch afneemt.

Oftalmische symptomen van de ziekte van Horton (clusterhoofdpijn)

In meer dan een kwart van de gevallen van de ziekte van Horton is er sprake van oogaandoeningen. Deze ziekte tast de slagaders in het hoofd aan en kan leiden tot onomkeerbare blindheid als ze niet snel medisch wort behandeld. Symptomen waarvoor u met spoed medische hulp moet inroepen

Netvliesloslating

Netvliesloslating is een ernstige ziekte en een medische urgentie. Hoewel ze amper voorkomt, moet u bij de eerste symptomen onmiddellijk medische hulp inroepen. Iedere aantasting van het gezichtsvermogen is onomkeerbaar. Een snelle behandeling kan ernstigere schade voorkomen.

Retinoblastoom (kwaadaardige tumor in het netvlies)

Retinoblastoom is een kanker van het netvlies die meestal voorkomt bij kinderen jonger dan 5 jaar. 1 van 15.000 kinderen krijgt ermee te maken. De aandoening is goed behandelbaar als de diagnose vroeg wordt gesteld.

Oogkanker

Het doet er niet toe welke visuele stoornis, aandoening of defect je hebt, als je maar een professional in visuele gezondheid raadpleegt zodra je een probleem ervaart of last ondervindt aan je ogen. Hij of zij kan je advies geven en de beste oplossingen voor je problemen vinden.

Zoek een opticien bij u in de buurt

De Opticiens uit overtuiging zijn toegewijde opticiens, echte onafhankelijke professionals die zich hebben verenigd en die een compromisloze beroepsethiek, gemeenschappelijke waarden en geavanceerde visuele gezondheidsexpertise verdedigen, in het ware belang van hun klanten, ongeacht de mode, economische of externe druk.
Zoek in de lijst met opticiens de dichtstbijzijnde opticien.

Zie de gids met opticiens