Top
main

Keratoconus is een degeneratieve ziekte. Door de chemische eigenschappen van het hoornvlies te veranderen, veroorzaakt het vervorming ervan, wat tot verlies van transparantie kan leiden. Het hoornvlies wordt dan kegelvormig. De gezichtsscherpte wordt aangetast, afhankelijk van de mate van progressie van de keratoconus, die ook levenslang kan stagneren en alleen eenvoudige astigmatisme kan inhouden. Niettemin kan het gezichtsvermogen aanzienlijk snel verminderen als keratoconus voortschrijdt zonder adequate behandeling. Er zijn veel verenigingen die advies geven aan mensen met keratoconus en helpen bij onderzoek om meer licht te werpen op deze nog steeds slecht begrepen aandoening.

 1. Is hoornvliesdystrofie ernstig?

 2. Oorzaken en symptomen van keratoconus

 3. Medische ondersteuning en behandeling: hoe behandel je keratoconus?

 4. Hoe leef met keratoconus?

Wat is keratoconus?

Keratoconus is een progressieve vervorming van het hoornvlies dat geleidelijk kegelvormig wordt. Deze pathologie kan leiden tot wazig zien, schittering, maar ook, in zeldzame en ernstige gevallen, tot een scheur in het hoornvlies. Keratoconus wordt meestal ontdekt tussen de leeftijd van 10 en 20 jaar. Over het algemeen verschijnt het eerst als een licht astigmatisme. Het kan zich snel ontwikkelen tot de leeftijd van 30/40 jaar, maar kan ook bijna onbestaand zijn. In verreweg de meeste gevallen tast keratoconus beide ogen aan, het ene na het andere.

HOE WIJDVERBREID IS KERATOCONUS?

Afhankelijk van de gebruikte tellingsmethode schat men dat tussen 1 op de 500 en 1 op de 2000 mensen getroffen zijn door keratoconus. De diagnose is moeilijk te stellen in het beginstadium van de ziekte en verloopt niet systematisch. De aantallen getroffenen zijn dus wisselend. Zowel mannen als vrouwen van allerlei afkomst worden door deze ziekte getroffen.

Is hoornvliesdystrofie ernstig?

Keratoconus, een soort hoornvlies dystrofie, is nog een betrekkelijk onbekende ziekte. De oorsprong, evolutie en risicofactoren ervan zijn nog onduidelijk. In de ernstigste gevallen kan het hoornvlies scheuren als gevolg van de vervorming. Dit kan leiden tot gezichtsstoornissen door littekenvorming van het oppervlak van het hoornvlies, dat geleidelijk ondoorzichtiger wordt.
De mogelijk zeer snelle evolutie van keratoconus, en de mogelijke invaliderende gevolgen voor het gezichtsvermogen waarbij de moeilijkheden om de ziekte in een vroeg stadium correct te diagnosticeren, is het van belang om deze ziekte niet te verwaarlozen. Bovendien is keratoconus een steeds terugkerende contra-indicatie voor refractieve chirurgie. In het geval van keratoconus is het onmogelijk om bijziendheid of presbyopie te laten opereren.

De evolutie van keratoconus: veroorzaakt het blindheid?

Keratoconus tast het hoornvlies aan door het dunner en vervormd te maken. Het hoornvlies wordt kegelvormig en kan gaan scheuren. Dit leidt tot verwondingen die littekens vormen en het hoornvlies troebel maken. Doordat het zijn doorzichtigheid verliest, laat het geen correct zicht meer toe. In zeer zeldzame gevallen en bij gebrek aan de juiste behandeling kan keratoconus dan ook leiden tot een ernstig verminderd gezichtsvermogen, grenzend aan blindheid.

Keratoconus volgt 4 stadia van evolutie, gedefinieerd door de Amsler-Krumeich classificatie:

 • Stadium I wordt gekenmerkt door onregelmatig astigmatisme,
 • Stadium 2 begint met het dunner worden van het hoornvlies en verergering van de visuele stoornissen, die bijvoorbeeld kunnen leiden tot het ontstaan van bijziendheid,
 • Stadium 3 wordt gekenmerkt door het uitpuilen van het hoornvlies, dat kegelvormig wordt,
 • Stadium 4 begint met het verschijnen van hoornvlieslittekens die het hoornvlies ondoorzichtig maken.

Pas in stadium 4 bestaat het risico van acute keratoconus met hoornvliesperforatie, bekend als corneale hydrops. In dit geval gaat de gezichtsscherpte verloren. Een hoornvliestransplantatie is dan dringend nodig.

Oorzaken en symptomen van keratoconus

Keratoconus is nog steeds een mysterieuze en onbekende ziekte, waarover meer gespeculeerd wordt dan zekerheid bestaat. Talrijke studies zijn aan de gang om de bronnen van deze pathologie te bepalen.

De oorsprong van keratoconus en de verbanden met andere ziekten

Momenteel worden er verbanden gesuggereerd met ziekten als het syndroom van Down, diabetes of eczeem. De incidentie van keratoconus bij mensen met het syndroom van Down is wel 6%. En het is zeldzaam in een familie maar één persoon met keratoconus te vinden, dus moet een genetische factor overwogen worden. Maar omdat het begin van de ziekte in de puberteit optreedt, wordt ook een hormonale betrokkenheid onderzocht. De toename in de frequentie van keratoconus die waargenomen wordt bij mensen die aan allergieën lijden, zou ook een mechanische oorsprong van de pathologie verklaren. Het verschijnt vaker bij mensen die hard en vaak in hun ogen wrijven. Keratoconus is dus een ziekte met meerdere mogelijke oorsprongen.

Hoe weet ik of ik keratoconus heb?

Keratoconus wordt eerst ontdekt door het verschijnen van een andere ziekte, meestal astigmatisme, dat gepaard kan gaan met bijziendheid, en die zich snel ontwikkelt. De kracht van de visuele correctie moet namelijk heel vaak gewijzigd worden. Dit wordt gevolgd door ernstige fotofobie, steeds waziger zien, mogelijk tranen en polyopia (het oog ziet hetzelfde voorwerp meerdere malen).

DE RING VAN FLEISCHER

Bij een medisch onderzoek zal de oogarts een Fleischer ring kunnen ontdekken, die typisch is voor keratoconus. Dit is een bruin-groene cirkel rond de rand van het hoornvlies waarvan de kromming begint te veranderen.

Medische ondersteuning en behandeling: hoe behandel je keratoconus?

De eerste stap van de behandeling is om een oogarts te raadplegen zodra een visusprobleem opduikt. Dankzij uitvoerige visuele onderzoeken kan keratoconus snel gediagnosticeerd worden. Vroegtijdige opsporing maakt het mogelijk behandelingen in te zetten die met de ziekte evolueren, of zelfs de verergering ervan kanaliseren.

Hoe te leven met keratoconus?

Een keratoconus patiënt is vereist om frequente bezoeken te brengen aan de oogarts. Het is dankzij zijn analyse en medisch toezicht dat de aard van de evolutie van keratoconus wordt bepaald en dat de behandelingen worden aangepast. Er zijn veel behandelingsmogelijkheden om keratoconus te corrigeren. Afhankelijk van het ontwikkelingsstadium, maar ook van de levensstijl en de reacties van de getroffene.
Het dragen van een corrigerende bril is het eerste middel om in te grijpen, maar dat blijkt al gauw onvoldoende als keratoconus vordert.
Het gebruik van speciale lenzen, of contactlenzen, wordt dan overwogen. Ze kunnen :

 • zuurstofdoorlatend
 • scleraal of semi-scleraal (die een gebied van het witte deel van het oog omvatten)
 • Het dragen in piggyback modus (d.w.z. dat je twee paar lenzen op elkaar draagt)

Tenslotte kunnen verschillende operaties een keratoconus beperken of genezen:

 • inbrengen van “intacts” (of intra-corneale ringen) en conductieve keratoplastiek om het hoornvlies opnieuw vorm te geven
 • Corneale cross-linking (waarbij UV licht gebruikt wordt om het proces te versnellen) is bedoeld om riboflavine in te spuiten en het collageen in het hoornvlies te activeren om het te versterken en de vervorming te beperken
 • hoornvliestransplantatie is het laatste redmiddel
Zoek een opticien bij u in de buurt

De Opticiens uit overtuiging zijn toegewijde opticiens, echte onafhankelijke professionals die zich hebben verenigd en die een compromisloze beroepsethiek, gemeenschappelijke waarden en geavanceerde visuele gezondheidsexpertise verdedigen, in het ware belang van hun klanten, ongeacht de mode, economische of externe druk.
Zoek in de lijst met opticiens de dichtstbijzijnde opticien.

Zie de gids met opticiens