Top
main

Conjunctivitis is een ontsteking van het bindvlies, een membraan van het oog, die gekenmerkt wordt door jeuk, roodheid en tranende ogen. Afhankelijk van de oorzaak van de ontsteking is het risico op infectie verschillend. Er zijn verschillende soorten bindvliesontsteking, die niet allemaal besmettelijk zijn. Hier leggen we uit welke bindvliesontsteking besmettelijk is, bij welke situaties je "risico" loopt en hoe je kunt voorkomen dat je deze oogaandoening oploopt.

 1. De verschillende mogelijke oorzaken van conjunctivitis
 2. Is conjonctivitis besmettelijk?
 3. Hoe wordt bindvliesontsteking overgedragen?
 4. 5 tips om te voorkomen dat je bindvliesontsteking krijgt

De verschillende mogelijke oorzaken van conjunctivitis

Ontsteking van het bindvlies kan veroorzaakt worden door een allergie, virus, bacterie, parasiet of contact met een product of vreemd voorwerp. Natuurlijk is de mate van overdracht van allergische conjunctivitis en virale conjunctivitis niet dezelfde. Het is daarom altijd belangrijk de oorsprong van bindvliesontsteking te achterhalen om het goed te kunnen behandelen en te voorkomen dat het overgebracht wordt. Een medisch consult is aan te bevelen om een effectieve behandeling op te zetten en de risico's van besmetting te kennen.

Is conjunctivitis besmettelijk?

Er zijn 4 hoofdsoorten conjunctivitis: allergische conjunctivitis, bacteriële conjunctivitis, virale conjunctivitis en contact conjunctivitis. Ze zijn niet allemaal besmettelijk.

 • Allergische conjunctivitis is niet besmettelijk. Hoewel de term "bindvliesontsteking seizoen" gebruikelijk is, verwijst het eigenlijk naar het seizoensgebonden voorkomen van meerdere allergenen, zoals pollen of dierenhaar, die muteren, waardoor bij allergische personen tegelijk een oogreactie optreedt.
 • Irriterende conjunctivitis ontstaat als het oog in contact komt met een irriterende stof, zoals zure dampen of zand. Als verschillende mensen aan dezelfde factor worden blootgesteld, kunnen ze allemaal contactbindvliesontsteking krijgen. Deze bindvliesontsteking is echter niet overdraagbaar.
 • Overdraagbaarheid is onafscheidelijk verbonden aan de structuur van bacteriën en virussen, die van nature besmettelijk zijn. Logischerwijs zijn allergische en virale conjunctivitis dus besmettelijk.

PARASITAIRE BINDVLIESONTSTEKING

Parasitaire conjunctivitis is zeldzaam in Europa. De parasieten, hetzij larven of wormen, die het oog infecteren leven meestal in tropische gebieden. Sommige mensen kunnen echter na een reis last krijgen van parasitaire bindvliesontsteking. Dit is besmettelijk tot het genezen is.

Bacteriën en virussen die bindvliesontsteking veroorzaken

Bacteriële en virale conjunctivitis worden veroorzaakt door ziektekiemen die het oog infecteren. De bacteriën die bindvliesontsteking veroorzaken zijn :

 • Streptococcus (bij keelontsteking, otitis, sinusitis of huidabces)
 • stafylokokken (bij infectie van de urinewegen of huidinfectie)
 • chlamydes

De virussen die bindvliesontsteking veroorzaken zijn meestal afkomstig van de :

 • adenovirussen (die alleen conjunctivitis kunnen veroorzaken),
 • herpes
 • in mindere mate enterovirussen (verantwoordelijk voor o.a. verkoudheid)

WANNEER IS BINDVLIESONTSTEKING NIET MEER BESMETTELIJK?

De duur van de besmetting van conjunctivitis varieert naargelang de oorsprong. Bacteriële conjunctivitis is 3 tot 4 dagen na het begin van de antibioticabehandeling niet meer besmettelijk. Anderzijds blijft virale conjunctivitis 2 weken besmettelijk, tot het genezen is.

Hoe wordt bindvliesontsteking overgedragen?

Of het nu om virale of bacteriële bindvliesontsteking gaat, bindvliesontsteking wordt gemakkelijk van de ene op de andere persoon overgedragen. De wijze van overdracht is voor beide vormen van conjunctivitis dezelfde: er is contact nodig tussen een fysiologische afscheiding van de zieke en een gezond oog. Deze besmetting ontstaat gemakkelijk met het lenen van een zakdoek, make-up of zelfs een nies die besmette micro-druppeltjes projecteert die in de lucht blijven zweven. Behalve gevallen van bindvliesontsteking bij u thuis, zijn er ook bepaalde situaties in het dagelijks leven die een groter risico opleveren om de ziekte op te lopen dan andere.

Risico's op het werk

Als op het werk een collega ziek is van bindvliesontsteking of een simpele verkoudheid, keelpijn of een andere bacteriële of virale infectie, kunnen alle voorwerpen die hij aanraakt de ziektekiemen dragen die voor zijn ziekte verantwoordelijk zijn. Een van zijn pennen lenen, op zijn toetsenbord typen, zijn helm opzetten, in zijn ogen wrijven zonder eerst zijn handen te wassen na het aanraken van een voorwerp dat hem toebehoort... Al deze situaties maken contact mogelijk tussen je ogen en het pathogene virus of de bacterie.
Als een zieke niest of hoest zonder een barrièregebaar te gebruiken, dan verspreidt hij zijn ziektekiemen en wordt oogcontact mogelijk.

Risico's op school

Op school en op het werk is het uitlenen van materiaal, niezen en hoesten de voornaamste bronnen van overdracht van ziektekiemen die bindvliesontsteking veroorzaken. Naast deze uitwisselingen van hand tot hand (waarbij de hand de overdracht van ziektekiemen van het ene voorwerp op het andere mogelijk maakt) of spuitbussen, is er ook het gewone gebruik van handdoeken bij het zwembad, make-up sessies voor de eindejaarsfeesten of tussen vrienden tijdens pauzes.

Risico's bij sport en recreatie

Bij contactsporten is het risico op besmetting met bindvliesontsteking groter dan bij andere sporten: handcontact met het gezicht, soms met de ogen, of de projectie van zweet zijn factoren van kiemoverdracht. Maar wat ook de sport is, het gebruik van materiaal zonder voorafgaande ontsmetting, het uitlenen van accessoires zoals tulbanden of brillen zijn ook bronnen van besmetting.
Tenslotte moeten hotels, schoonheidssalons en kuuroorden hun handdoeken en kussens tussen elke klant verwisselen en alles wat met de klant in aanraking komt scrupuleus ontsmetten, want ook dit zijn plaatsen die besmetting in de hand werken.

OVERDRACHT VAN DIER OP MENS

Een ziekte die van dieren op mensen wordt overgedragen heet een zoönose. Deze ziekten zijn zeldzaam, maar ze bestaan wel degelijk!
Sommige vogelsoorten kunnen bindvliesontsteking op mensen overbrengen. Dit is het geval als ze de ziekte van Newcastle of vogelpest hebben, die op menselijke ogen wordt overgebracht door stof van het zieke dier of door de hand. Vogelgriep treft ook paarden, katten en varkens.
In tropische gebieden kunnen wilde honden een parasitaire bindvliesontsteking overbrengen, die hartwormziekte heet. Dit wordt overgebracht door de ogen van de hond aan te raken na contact met een besmet dier, of door gebeten te worden door een mug die de larven van de parasiet die bindvliesontsteking veroorzaakt van het ene organisme op het andere overbrengt.

5 tips om te voorkomen dat je bindvliesontsteking krijgt

 • Het eerste en belangrijkste advies: raak je ogen niet aan! Als de nood te hoog is, wees er dan zeker van dat je je handen wast of desinfecteert voor en na.
 • Het uitlenen van elk voorwerp dat in contact komt met de ogen is verboden: duikbril, zwembril, showbril, mascara, eyeliner, oogschaduw, zakdoeken, badlakens, kussenslopen, enz.
 • Als je een voorwerp van een zieke leent, vergeet dan niet het altijd schoon te maken en je handen te wassen voor en na gebruik.
 • Een bril of comfortbril kan als barrière gebruikt worden als de omgeving meer kans geeft op conjunctivitis.
 • Als iemand in je huishouden bindvliesontsteking heeft, maak dan elke dag hun lakens, kussenslopen en handdoeken schoon tot ze hersteld zijn.
TERUG NAAR HET DOSSIER TERUG NAAR HET DOSSIER
Zoek een opticien bij u in de buurt

De Opticiens uit overtuiging zijn toegewijde opticiens, echte onafhankelijke professionals die zich hebben verenigd en die een compromisloze beroepsethiek, gemeenschappelijke waarden en geavanceerde visuele gezondheidsexpertise verdedigen, in het ware belang van hun klanten, ongeacht de mode, economische of externe druk.
Zoek in de lijst met opticiens de dichtstbijzijnde opticien.

Zie de gids met opticiens