Top
top

Videospelletjes om de ogen te behandelen?

Hoewel videospelletjes zijn bekritiseerd vanwege hun schadelijke effecten op de gezondheid, vooral bij jongeren, zouden ze verbazingwekkende medische deugden hebben. Van sommige wordt zelfs gezegd dat ze ons gezichtsvermogen kunnen verbeteren en een visuele stoornis kunnen verhelpen. Maar wat is de realiteit? Zijn videospelletjes goed voor de ogen? Welke gezichtsstoornissen kunnen worden gecorrigeerd met videospelletjes? Hebben ze therapeutische eigenschappen? We vertellen je alles over video games die de ogen behandelen.

main

Therapeutische videospelletjes om gezichtsstoornissen te corrigeren

Videospelletjes impliceren noodzakelijkerwijs het gebruik van een scherm. Misbruik ervan kan dus veel schadelijke gevolgen hebben voor de gezondheid. Met name op de ogen, die bijzonder gevoelig zijn voor het blauwe licht dat van televisies of computermonitors uitgaat. Consoles, PC's en smartphones hebben echter niet alleen een negatieve invloed op ons lichaam: virtuele games mobiliseren en stimuleren onze logica, onze reflexen en ons gezichtsvermogen. Op basis van deze observatie hebben onderzoekers en studio's de handen ineengeslagen om videospelletjes te ontwikkelen waarmee bepaalde gezichtsstoornissen kunnen worden behandeld of waarmee de evolutie van oogziekten zoals leeftijdsgebonden maculadegeneratie (AMD) kan worden gevolgd.

Videospelletjes om amblyopie bij kinderen te behandelen

Wat is amblyopie? Hoe kunnen videospelletjes het behandelen? Focus op deze pathologie die voorkomt en behandeld moet worden vanaf de kindertijd.

Wat is amblyopie?

Amblyopie is een onevenwicht in gezichtsscherpte tussen de twee ogen, wat leidt tot compensatie door de hersenen. Het oog met het zwakkere gezichtsvermogen wordt het "luie oog" genoemd, omdat de beelden die door dit oog worden uitgezonden van mindere kwaliteit zijn, en de hersenen reageren door hogere eisen te stellen aan het gezonde oog. Door de voorkeur te geven aan het oog met de betere gezichtsscherpte, verwaarlozen de hersenen de verbindingen tussen zichzelf en de oogbol die door het gebrek is aangetast. Problemen met neuronale transmissies treden op en beelden kunnen niet meer correct worden geanalyseerd. Ontlastingen worden dan door de amblyopic persoon slechts met moeite waargenomen.

Het luie oog oefenen met videospelletjes

Om amblyopie te corrigeren, moet het luie oog gestimuleerd worden. Traditioneel wordt dit gedaan door het gezonde oog met een blinddoek af te sluiten, waardoor het defecte oog gedwongen wordt alleen te werken. Deze methode heeft grote nadelen. Afgezien van het feit dat de uitrusting niet erg elegant is, waardoor de drager zich soms ongemakkelijk kan voelen, vooral bij jongere mensen, beperkt zij de doeltreffendheid van het coördinatiewerk waarvoor de combinatie van beide ogen onontbeerlijk is.

Het is nu mogelijk deze valkuilen te omzeilen dankzij het gecombineerde gebruik van door Ubisoft ontwikkelde videospelsoftware en stereoscopische brillen (het ene glas is rood, het andere blauw). In Dig Rush zijn de personages afgebeeld in rood, terwijl het landschap in blauw is. Deze contrasterende elementen zullen, eenmaal in beweging, beide ogen dwingen om gelijktijdig te werken, waarbij elk oog evenveel bijdraagt aan de inspanning. Hierdoor komen zij op den duur op gelijke voet te staan met elkaar.

Het mythische Tetris zou dezelfde eigenschappen hebben en zou ook helpen om amblyopie te bestrijden.

Wist u dat?

Sinds de zomer van 2020 heeft de FDA (Amerikaans geneesmiddelenbureau) Amerikaanse artsen toestemming gegeven om het videospel Endeavor RX voor te schrijven aan kinderen met een aandachtstekortstoornis!

Videospelletjes als hulpmiddel voor orthoptische revalidatie

Door de verscheidenheid en specificiteit van de oogbewegingen die bij het spelen van videospelletjes betrokken zijn, kan het gebruik ervan zeer relevant zijn voor een orthoptisch revalidatieprogramma. Sommige zijn zelfs speciaal voor dit doel ontwikkeld. Dit is het geval met Visionum, een virtueel trainingsplatform dat patiënten in staat stelt de door een visuele gezondheidsspecialist voorgeschreven oefeningen thuis op een leuke manier uit te voeren.

Voorkomen en controleren van AMD

Het is meer dan een behandeling, het is een instrument voor het beoordelen en controleren van AMD. Met de mobiele en tabletapplicatie OdySight kunnen gebruikers hun gezichtsvermogen beoordelen door verschillende puzzels uit te voeren. Moeilijkheden en parameters worden aangepast door de arts, die aan de hand van de door zijn patiënt verkregen resultaten kan vaststellen of deze aan AMD lijdt, dan wel de evolutie van de ziekte kan volgen indien deze zich reeds heeft voorgedaan.

Zoek een opticien bij u in de buurt

De Opticiens uit overtuiging zijn toegewijde opticiens, echte onafhankelijke professionals die zich hebben verenigd en die een compromisloze beroepsethiek, gemeenschappelijke waarden en geavanceerde visuele gezondheidsexpertise verdedigen, in het ware belang van hun klanten, ongeacht de mode, economische of externe druk.
Zoek in de lijst met opticiens de dichtstbijzijnde opticien.

Zie de gids met opticiens