Top
top

Schaadt lezen de ogen?

Lezen is een proces dat speciaal leren en intense concentratie vereist, waarbij zowel de ogen als de hersenen betrokken zijn. Lezen behelst visuele functies die bepaalde omgevingscondities vereisen om optimaal gebruikt te kunnen worden. Kan lezen schadelijke gevolgen hebben voor het gezichtsvermogen? Slijt lezen de ogen? Schaadt lezen de ogen?

  1. Schaadt lezen je gezichtsvermogen?
  2. Waarom lees je niet in het donker?
  3. Lezen op een tablet, e-reader of scherm: een gevaar voor de ogen?
  4. Tips: hoe bescherm je je ogen bij het lezen?
main

Schaadt lezen je gezichtsvermogen

Het kan verleidelijk zijn om de toename van gedragsmyopie in verband te brengen met de leesfrequentie van degenen die eraan lijden. Het zijn inderdaad vooral studenten en scholieren, met hun hoge werk- en leesbelasting, die door deze 'bijziendheidsepidemie' getroffen worden.
Toch is dit een recent verschijnsel, terwijl lezen al duizenden jaren bestaat. Dit feit neigt ertoe lezen vrij te pleiten en zet ons ertoe aan naar omgevingsfactoren te zoeken om de boosdoeners van visuele stoornissen zoals bijziendheid te vinden. Lezen als zodanig draagt niet bij tot de achteruitgang van het gezichtsvermogen. Onze oogbollen lopen geen gevaar op erosie door het wrijven tegen woorden op papier of scherm! Een leessessie bij slecht zicht kan echter tijdelijke maar onaangename gevolgen hebben.
Goede" leesomstandigheden verschillen van persoon tot persoon. Een beginnende lezer, een ervaren lezer of een ametropische lezer (wiens gezichtsvermogen visuele correctie vereist) hebben verschillende behoeften.
De jonge lezer moet letters ontcijferen en stelt daarom bijzondere eisen aan zijn fijne gezichtsvermogen. Daarom hebben ze goede verlichting nodig om het lezen te oefenen, op een neutraal oppervlak dat niet te veel blauw licht uitstraalt. Ervaren lezers, daarentegen, hebben automatismen verworven die hen in staat stellen de betekenis te "raden" van groepen woorden waar ze overheen vliegen. Een ametropische lezer, daarentegen, hoeft het niet zonder corrigerende lenzen
te doen om te lezen. Ieder mens heeft andere behoeften om in de best mogelijke omstandigheden te kunnen lezen!

DE MECHANISMEN VAN HET LEZEN: EEN VERHAAL VERTELD AAN DE HERSENEN DOOR DE KEGELS

Zicht is gebaseerd op twee soorten receptoren die de opgevangen beelden omzetten in signalen die naar de hersenen worden gestuurd: kegeltjes en staafjes. De kegeltjes stellen ons in staat kleine dingen te zien. Ze maken slechts 10% uit van de receptoren en zijn niet werkzaam in het donker. De staafjes, die 90% van de fotoreceptoren uitmaken, maken het mogelijk om vormen en bewegingen te onderscheiden, zelfs in bijna duisternis. Lezen vereist dus meer kegeltjes om teksten te ontcijferen!

Waarom mag je niet in het donker lezen?

Het ontcijferen van letters wordt mogelijk gemaakt door kegeltjes, fotoreceptoren in het netvlies die licht nodig hebben om informatie op te pikken. Hoe minder licht er is, hoe minder functioneel de kegeltjes zijn, hoe moeilijker het is om letters te ontcijferen. Een gebrek aan licht leidt dus tot extra inspanningen om je te concentreren en te focussen. Dit kan leiden tot visuele vermoeidheid, die soms gepaard gaat met een migraine. Maar een nachtje rust geeft de ogen de gelegenheid zich te herstellen. Lezen in het donker heeft dus geen langdurig effect op de ogen. De negatieve effecten van een nachtelijke leessessie zijn slechts van voorbijgaande aard. Een woord van voorzichtigheid is op zijn plaats als het gaat om kinderen die 's nachts lezen! Omdat hun ogen nog in ontwikkeling zijn, hebben ze licht nodig, zo mogelijk natuurlijk licht, wanneer ze het accommodatie-mechanisme van hun ogen gebruiken. Voor hen is passende verlichting essentieel.

Lezen op een tablet, e-reader of scherm: een gevaar voor de ogen?

Niet alle schermen hebben hetzelfde effect op de ogen. Smartphones, computers en tablets zenden veel blauw licht uit, dat een negatieve invloed heeft op ons lichaam.
Dat is niet het geval met de nieuwste generatie e-readers, die ontwikkeld werden om het ongemak van het lezen te beperken door natuurlijk licht en de "nerf" van de bladzijden van een boek na te bootsen. En een boek lezen, vooral bij natuurlijk licht, heeft niet dezelfde negatieve effecten op onze ogen als beeldschermen. Integendeel, het is juist heilzaam: je ogen bewegen om de lijnen te volgen terwijl je regelmatig pauzeert om naar de omgeving te kijken is de perfecte oefening om tetanie van de oculomotorische en ciliaire spieren tegen te gaan.

 

E-readers en hun effecten op de ogen

Is lezen op een beeldscherm gevaarlijk voor de ogen?

DIGITAAL STOORNIS SYNDROOM

Overmatig beeldschermgebruik is de oorzaak van het Digital Impairment Syndrome, een reeks visuele symptomen waaronder droge ogen, roodheid en irritatie.

Tips: hoe bescherm je je ogen bij het lezen?

Om vermoeide ogen tijdens een leessessie te voorkomen, kunnen een paar accessoires nuttig zijn. Hier zijn wat tips:

  • Leeslampen die aan het boek bevestigd zijn en alleen het boek verlichten. Met dit apparaat kun je ook lezen zonder je omgeving te storen.
  • Draag je bril! Zelfs aan emmetropes (mensen die geen visuele problemen hebben) kan een arts een rustbril voorschrijven. Ze zijn bedoeld voor iedereen die zijn nabijzicht moet gebruiken, bijvoorbeeld bij het lezen. Ze zijn niet bedoeld om een visueel gebrek te corrigeren, maar om de ogen te ontlasten bij intense inspanning.
  • Het toedienen van oogdruppels verzacht droge ogen. Sommige hiervan zijn over de toonbank te koop in apotheken en drogisterijen. Maar pauzes inlassen door je ogen te sluiten, rehydrateert ze op natuurlijke wijze.

Het gebruik van een leeslampje vermijdt het ongemak van lezen bij fel licht of in het donker 's nachts. Het scherm is zo ontworpen dat het de ogen niet beschadigt en verspreidt een licht dat aan d

Zoek een opticien bij u in de buurt

De Opticiens uit overtuiging zijn toegewijde opticiens, echte onafhankelijke professionals die zich hebben verenigd en die een compromisloze beroepsethiek, gemeenschappelijke waarden en geavanceerde visuele gezondheidsexpertise verdedigen, in het ware belang van hun klanten, ongeacht de mode, economische of externe druk.
Zoek in de lijst met opticiens de dichtstbijzijnde opticien.

Zie de gids met opticiens