Top
top

Presbyopie opereren

Presbyopie is een onvermijdelijke zichtafwijking die optreedt bij het ouder worden van de kristallijne lens. Een correctie is dan nodig om dichtbij te zien: bril, contactlenzen? Presbyopie corrigeren met een bril of lenzen is gebruikelijk maar soms oncomfortabel. Tegenwoordig is het mogelijk presbyopie te opereren. Laten we het punt maken over deze refractieve chirurgie.

main

Presbyopie chirurgie

De vooruitgang in de oogheelkunde gaat snel, er komen nieuwe technieken die het mogelijk maken om bij presbyopie van een bril of lenzen af te komen. Wie kan presbyopie-operaties ondergaan? Waarom moet ik geopereerd worden? Wat zijn deze chirurgische technieken? Zijn ze veilig? En tegen welke prijs?

Presbyopie chirurgie: voor wie?

Presbyopie chirurgie is bedoeld voor presbyopen die niet langer een bril of contactlenzen wensen te dragen. Hun beweegredenen kunnen praktisch, esthetisch of comfortabel zijn. Hun oogarts kan dan een chirurgische ingreep voorstellen en bepalen welke techniek mogelijk en het best aangepast zou zijn.

Presbyopen: op welke leeftijd moet ik geopereerd worden?

Presbyopie operatie voor mensen onder de 60?

Wanneer presbyopie voor het eerst optreedt, vaak rond de leeftijd van 45 jaar, is het moeilijk te verdragen. Mensen met presbyopie werken nog en moeten wennen aan het dragen van corrigerende lenzen. Dus ook al stabiliseert deze slijtage van de kristallijne lens zich pas op de leeftijd van 60 jaar en moet op deze leeftijd opnieuw een operatie worden overwogen, toch is een presbyopie-operatie voor jonge mensen met dit defect mogelijk. Deze operatie is bedoeld om het leven comfortabeler te maken en de activiteiten, bijvoorbeeld sporten, die het dragen van een bril of lenzen delicaat maakt, vol te houden.

 Presbyopie operatie vanaf de leeftijd van 60?

Na de leeftijd van 60 jaar wordt laserchirurgie om alleen presbyopie te corrigeren zelden aanbevolen, omdat zich dan andere gezichtsproblemen kunnen hebben opgestapeld. Zoals cataract, waarvoor een chirurgische ingreep zal worden voorgesteld aan de patiënt, presbyoop of niet.

Contra-indicaties voor presbyopie chirurgie

Er zijn contra-indicaties voor deze chirurgische ingreep. Onder hen zijn er contra-indicaties:

 • anatomisch: het hoornvlies moet voldoende dikte hebben;
 • medisch: bepaalde antecedenten zijn nadelig, zoals netvliesloslating, bepaalde diabetische gevolgen, droge ogen, enz.

Presbyopie chirurgie

Wat is presbyopie chirurgie?

Het doel van een presbyopie-operatie is niet om het perfecte zicht van een jongere te herstellen. Het oorspronkelijke huisvestingsvermogen wordt niet teruggewonnen. Presbyopiechirurgie biedt een compromis, waarbij een scherper gezichtsveld wordt geboden zonder afhankelijk te zijn van een bril of lenzen.

Wat zijn de doelstellingen van presbyopie chirurgie?

Elke presbyopie-operatie is uniek en hangt af van de chirurg die ze uitvoert en de patiënt die er baat bij heeft. De resultaten van presbyopie-operaties zijn daarom in elk geval verschillend. Ze variëren naar gelang van de verwachtingen en de oorspronkelijke visie van de patiënt. Myopen, hypermetropes en emmetropes hebben niet dezelfde chirurgische protocollen noch dezelfde nawerkingen.

Wat zijn de risico's van een presbyopie operatie?

De risico's van refractieve chirurgie voor presbyopie, afgezien van een postoperatieve infectie, zijn voornamelijk het niet bereiken van de beoogde doelstellingen. Dat wil zeggen:

 • weer een bril moeten dragen
 • verminderd, wazig, contrastloos of dubbel zicht op een afstand
 • het gezichtsvermogen dichtbij of veraf voldoet niet aan de verwachtingen
 • onhoudbaar resultaat.

Wat zijn de technieken voor presbyopie chirurgie?

Er zijn drie chirurgische technieken om presbyopie te behandelen: behandeling met één oog, laser reshaping van het hoornvlies of implantaten.

Chirurgische behandeling van slechts één oog: monovisie

De "monovision" techniek is bijzonder geschikt voor myope patiënten. Het bestaat erin één van de twee ogen bijziend te maken om dichtbij te kunnen zien, terwijl het andere oog perfect gecorrigeerd is voor veraf zien. Het stelt de hersenen in staat het ene of het andere oog te kiezen, afhankelijk van het beeld dat moet worden gezien. Het is een laserprocedure, ook wel "refractieve kanteling" genoemd, die het binoculaire zicht wegneemt.

Tijdens de preoperatieve evaluatie zal namelijk worden bepaald welk oog zal worden gebruikt voor het verzicht. Het andere oog is bestemd voor dichtbij en intermediair zicht en is verantwoordelijk voor reliëfs en dieptes. Monovision stelt weinig eisen aan de resultaten en vereist geduld: de hersenen hebben inderdaad een week nodig om het systeem te assimileren, maar er zijn drie maanden nodig voordat het zicht op afstand comfortabel is en tenslotte zijn er over het algemeen zes maanden nodig om weer natuurlijk te kunnen zien.

Presbyopie chirurgie met Presby-lasik

Laserchirurgie voor ouderdomsverziendheid kent verschillende procedures. Hun doel is het hoornvlies van het oog zo te vormen dat men op alle afstanden zonder correctie kan zien.

Wist u dat?

Bij deze techniek worden twee soorten lasers gebruikt: de femtosecond laser om het hoornvlies te snijden en de Excimer laser om het hoornvlies vorm te geven. De kromming van het hoornvlies vergroot de diepte van het gezichtsveld. De hersenen nemen dus beelden van veraf, dichtbij en tussenliggende afstanden waar en moeten deze sorteren.

Laser presbyopie chirurgie voor dunne hoornvliezen?

Een procedure zonder snijden is in opkomst om patiënten met dunne hoornvliezen in staat te stellen van deze behandeling te profiteren: TransPKR. Het is een contactloze oppervlaktebehandeling: de excimer laser verwijdert het epitheel, de beschermende laag van het hoornvlies, voorafgaand aan de refractieve behandeling. Vervolgens worden enkele microns van het oppervlak van het hoornvlies verwijderd, waardoor het profiel wordt gewijzigd en presbyopie kan worden gecorrigeerd.

Presbyopie implantaten, lenschirurgie

Het implantaat is een intraoculaire lens die de lens vervangt. Hij wordt onder plaatselijke verdoving geplaatst. Het implantaat maakt een correct zicht op alle afstanden mogelijk: vertezicht, middelzicht en dichtbijzicht. Zij vergen echter een tijd van aanpassing omdat de hersenen verschillende beelden tegelijk waarnemen.

Presbyopie: hoe te kiezen tussen chirurgische technieken?

Uw oogarts zal voor u, aan de hand van verschillende factoren, bepalen welke techniek het meest doeltreffend zal zijn. Hij zal u echter een volledig oftalmologisch onderzoek geven om te bepalen of een operatie mogelijk is. Presbyopie chirurgie is aanpasbaar. De keuze voor een presbyopie operatie wordt gemaakt op basis van :

 • Zo zijn implantaten consistenter vanaf de leeftijd van 60 jaar, omdat presbyopie zich dan niet meer ontwikkelt.
 • de huisvestingscapaciteit: hoe lager deze is, hoe meer de implantaten zullen worden aangepast.
 • de aanwezigheid en de mate van een andere visuele handicap.
 • het al dan niet bestaan van een achterste glasvochtloslating. Als dat nog niet het geval is, wordt een laserbehandeling aanbevolen.
 • de dikte van het hoornvlies

Ten slotte wordt ook rekening gehouden met de verwachtingen van de patiënt om te bepalen welke chirurgische methode zal worden gebruikt. Het geduld dat nodig is bij bepaalde postoperatieve ingrepen, of de noodzaak om nog een operatie te ondergaan, zijn factoren die de chirurg in zijn keuze zal betrekken.

Is een presbyopie operatie pijnlijk?

Alle presbyopie-operaties zijn pijnloos en nemen slechts enkele minuten in beslag.

Hoeveel kost een presbyopie operatie?

Refractieve chirurgie voor ouderdomsverziendheid wordt gewoonlijk aangerekend op 3.000 euro per oog.

Het dragen van een bril is soms een moeilijke gewoonte om aan te wennen! Het beoefenen van bepaalde sporten, de verandering van het beeld door de leeftijd, de automatismen die moeten worden ingesteld om uw corrigerende lenzen altijd binnen handbereik te hebben... De keuze om een presbyopie te opereren brengt ondanks alles veel compromissen met zich mee: financiële, maar ook dagelijkse, omdat uw kwaliteit van zien nooit meer dezelfde zal zijn als die u verloren had. Vraag uw oogarts en opticien om advies en zij zullen u begeleiden bij de keuze van uw correctie door rekening te houden met uw persoonlijkheid.

Zoek een opticien bij u in de buurt

De Opticiens uit overtuiging zijn toegewijde opticiens, echte onafhankelijke professionals die zich hebben verenigd en die een compromisloze beroepsethiek, gemeenschappelijke waarden en geavanceerde visuele gezondheidsexpertise verdedigen, in het ware belang van hun klanten, ongeacht de mode, economische of externe druk.
Zoek in de lijst met opticiens de dichtstbijzijnde opticien.

Zie de gids met opticiens