Top
top

Het-gezichtsvermogen-van-jongeren

Het gezichtsvermogen van jongeren


Tijdens de peuter- en kleutertijd ontwikkelt het gezichtsvermogen zich exponentieel, maar hoe zit dat tijdens de tienerjaren?

main

Wat is kenmerkend voor het gezichtsvermogen van jongeren?

Het gaat om jongeren tussen 12 en 18 jaar. Tijdens deze scharnierperiode op weg naar volwassenheid, moet de jongere studeren, veel lezen en schrijven, zijn rijbewijs halen en beslissen over zijn professionele toekomst. Jongeren belasten hun ogen met andere woorden sterk. Ze willen ook weten welke gezichtsstoornissen bepaalde carrièreopties uitsluiten en of ze een correctie nodig hebben om zo goed mogelijk te presteren voor alle proeven die hen te wachten staan.

 • Het gezichtsvermogen van jongeren: tieners en schermen 

Tijdens de adolescentie verandert de relatie met schermen. Tieners brengen tienmaal zoveel tijd op schermen door om dingen op te zoeken, taken te maken, sociale contacten te onderhouden of te gamen. De tijd die ze voor een scherm doorbrengen, stelt de ogen van tieners bloot aan blauw licht, wat tot problemen kan leiden.
Een goede ooghygiëne is op deze leeftijd dan ook van het grootste belang. Daarom brengen ze best niet meer tijd door dan nodig is op hun smartphone of voor schermen in het algemeen, hoewel die een belangrijke plaats innemen in onze samenleving en in de sociale leefwereld van tieners. Blauw licht is een plaag die je onder controle kunt houden.

à savoir

Het gezichtsvermogen van jongeren: Wat is blauw licht?

We hebben het hier over schadelijk blauw licht, vooral voor tieners. Het is het meest verspreide licht dat verantwoordelijk is voor verblinding. Sinds het verschijnen van nieuwe technologieën, schermen en leds zijn er heel wat studies gewijd aan dat blauwe licht en de gevaren die het inhoudt voor onze gezondheid en voor onze ogen in het bijzonder.

Het gezichtsvermogen nauwgezet controleren tussen 12 en 18 jaar

Tussen 12 en 18 wordt het gezichtsvermogen blootgesteld aan talloze uren voor schermen. Om complicaties door oogvermoeidheid te voorkomen, is het raadzaam om het gezichtsvermogen van tieners eenmaal per jaar tijdens een klassiek oogonderzoek te controleren.

 • Een oogonderzoek dat bepalend is voor de toekomst van tieners

Oogonderzoeken zijn erg belangrijk tijdens de tienertijd, zeker bij erfelijke oogaandoeningen of antecedenten in de familie. Tijdens deze periode beslissen tieners immers wat ze later zullen worden en voor bepaalde beroepen is perfect zien een absolute must. Daarom zijn controles tijdens de tienerjaren enorm belangrijk.

 • 13 jaar, de leeftijd voor contactlenzen

Tijdens de tienerjaren kan een jongere ook zijn bril inruilen voor correctie met contactlenzen. Een tiener kan vanaf de leeftijd van 13 jaar kiezen voor correctie met contactlenzen in plaats van een bril, in overleg met de oogarts die hiertoe de nodige tests en onderzoeken doet.

Hoe het gezichtsvermogen van jongeren in stand houden?

Hierna enkele manieren om de ogen van jongeren te beschermen, zonder hun sociale contacten, leergierigheid of behoefte om te spelen te verstoren.

 • Zie erop toe dat ze bij het beoefenen van bal- en contactsporten hun ogen goed beschermen.
 • Veelvuldig alcohol- en drugsgebruik kan een impact hebben op de hersenen en het gezichtsvermogen. Vermijd risicovol gedrag zoveel mogelijk.
 • Ook voeding speelt een rol bij een goede visuele gezondheid. Je hoeft geen voedingsmiddelen te bannen, maar veeleer een goed evenwicht zoeken en excessen vermijden die het oogsysteem in min of meerdere mate kunnen verstoren.
 • Zorg voor een degelijke nachtrust. Schakel alle schermen minimum een uur voor het slapengaan uit om de hersenen tot rust te laten komen zodat je de slaap goed kunt vatten.

Hoe bescherm je het gezichtsvermogen van tieners tegen schermen?

We weten het en we hebben het al meermaals gezegd: de meeste tieners zijn gek op schermen. Er zijn echter manieren om de ongewenste gevolgen van dit overmatige schermgebruik te beperken.

 • Plaats schermen op een afstand van minimum 1,5 maal de schermdiagonaal. Voor laptops is dit de lengte van je voorarm of ongeveer 50 cm.
 • Beperk de blootstellingstijd aan alle schermen tot 6 niet opeenvolgende uren per dag.
 • Neem na 2 uur schermgebruik een pauze van 15 minuten en laat je 'ogen tot rust komen' door ver te kijken. Het beste doe je dit buiten bij natuurlijk licht.
 • Gebruik een bril met een blauwlichtfilter om tijdens het schermgebruik te dragen.
 • Game niet in het donker! De kamer moet even sterk verlicht zijn als het scherm waarnaar je kijkt. De lichtbron moet zich binnen een perimeter van 3 meter bevinden.

Welke signalen wijzen op gezichtsstoornissen bij jongeren?

Jeuk, traanvorming, hoofdpijn, wazig of ontdubbeld zicht enz. Een gezichtsstoornis kan zich op elk moment manifesteren. Als je tiener ondanks een bril toch iets abnormaals gewaarwordt, is zijn gezichtsvermogen misschien veranderd en is het tijd voor een nieuwe controle.

Myopie bij studerende jongeren

Er zijn bewijzen dat schermgebruik het verschijnen van myopie op latere leeftijd in de hand werkt, vooral bij studerende jongeren. Een onderzoek door de oogarts is nodig om de ernst te bepalen en het probleem zo snel mogelijk te corrigeren.

De tienertijd wordt gekenmerkt door studeren, veranderingen, de evolutie naar volwassenheid en dus heel wat vragen! Onze opticiens uit overtuiging kunnen je precies antwoorden welke correctie je als jongere nodig hebt om je gezichtsvermogen te beschermen of te corrigeren.

Zoek een opticien bij u in de buurt

De Opticiens uit overtuiging zijn toegewijde opticiens, echte onafhankelijke professionals die zich hebben verenigd en die een compromisloze beroepsethiek, gemeenschappelijke waarden en geavanceerde visuele gezondheidsexpertise verdedigen, in het ware belang van hun klanten, ongeacht de mode, economische of externe druk.
Zoek in de lijst met opticiens de dichtstbijzijnde opticien.

Zie de gids met opticiens