Top
top

Digital Eye Strain: juist of fout?

Als expert over Digital Eye Strain en de impact van intensief beeldschermgebruik op ons gezichtsvermogen, legt professor Fontvieille duidelijk uit welke informatie over DES klopt en welke niet. Dit vier minuten durende video-interview schept duidelijkheid over Digital Eye Strain.

 

main

Heersende opvattingen over Digital Eye Strain

Hierna enkele heersende opvattingen over de impact van buitensporig beeldschermgebruik op het gezichtsvermogen: zijn ze juist of fout?

Digital Eye Strain treedt enkel op bij buitensporig beeldschermgebruik 's nachts

FOUT. Digital Eye Strain of DES zijn symptomen die veroorzaakt worden door overmatig gebruik van te kleine beeldschermen van te dichtbij.

Digital Eye Strain: Kwaal van deze tijd?

JUIST. Ja, Digital Eye Strain is echt een kwaal van deze tijd! Iedereen heeft immers een smartphone en gebruikt die te vaak, te lang en in oncomfortabele omstandigheden, die niet langer natuurlijk zijn.

Goed om te weten

DES is gevaarlijk voor kinderen

JUIST. Ook kinderen kunnen last hebben van Digital Eye Strain. Hun visussysteem is nog niet volgroeid, waardoor ze gevaar lopen op onomkeerbare schade omdat hun ogen te lang worden blootgesteld aan lichtstraling van digitale toestellen. DES kan het gezichtsvermogen en de visuele gezondheid van kinderen dus onomkeerbaar schaden.

Er wordt voldoende aandacht aan DES besteed

FOUT. Er wordt te weinig aandacht aan DES besteed en wanneer mensen een specialist raadplegen omdat ze bepaalde symptomen vertonen, is het vaak te laat! Hoe vroeger DES wordt gescreend, des te effectiever de oplossingen.

Ik kan zelf de diagnose van DES stellen

FOUT. Het is moeilijk om zelf de diagnose van Digital Eye Strain te stellen omdat het vaak al te laat is, als de symptomen waarneembaar zijn. Daarom is het raadzaam om je door oogzorgprofessionals te laten screenen om te weten of je risico op dit syndroom loopt. Als je veel beeldschermen gebruikt (in je vrije tijd, om te telewerken enz.), neem dan zelf het initiatief en raadpleeg een opticien.

Ik kan Digital Eye Strain zelf behandelen

FOUT. DES kent veel verschillende oorzaken. Daarom is het raadzaam om je door experts te laten testen. Omdat niet iedereen dezelfde symptomen ontwikkelt, moet een oogzorgprofessional vaststellen wat je visusprobleem precies is en welke gezichtsfunctie precies door DES wordt beïnvloed om de gepaste oplossing te vinden. Er is niet slechts één oplossing voor DES, er zijn er meerdere. Daarom is het belangrijk om de precieze oorzaak van het te behandelen probleem te achterhalen.

Een Expert ooggezondheid kan oplossingen voor DES bieden

JUIST. Opticiens zijn experts in ooggezondheid. Ze zijn opgeleid en hebben de juiste competenties om Digital Eye Strain vast te stellen. Als klant vind je bij deze professionals tests die je nergens anders vindt.

Kan ik als 65-plusser ook last hebben van DES?

JUIST. Ook een volgroeid visussysteem beschermt niet tegen overmatige blootstelling aan licht. Je ogen hebben met het ouder worden zelfs de neiging om in te boeten aan transparantie en lichtdoorlatendheid. Omdat 65-plussers vatbaarder zijn voor verblinding, kunnen ze meer last hebben van een te lange blootstelling aan te fel licht.

Zoek een opticien bij u in de buurt

De Opticiens uit overtuiging zijn toegewijde opticiens, echte onafhankelijke professionals die zich hebben verenigd en die een compromisloze beroepsethiek, gemeenschappelijke waarden en geavanceerde visuele gezondheidsexpertise verdedigen, in het ware belang van hun klanten, ongeacht de mode, economische of externe druk.
Zoek in de lijst met opticiens de dichtstbijzijnde opticien.

Zie de gids met opticiens